Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Workyos Business Center - Phòng hội thảo 60 người
250.000đ/giờ
60 khách 100 m2
Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh