Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Workyos Business Center - Phòng hội thảo 60 người
250.000đ/giờ
60 khách 100 m2
Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Không gian sự kiện
WNW - Không Gian Sự Kiện 150 người
100.000đ/giờ
150 khách 200 m2
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Không gian sự kiện
MK center - Không gian sự kiện 100 người
12.000.000đ/buổi
100 khách 140 m2
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Không gian sự kiện
WNW - Phòng Họp 15 người
400.000đ/giờ
15 khách 32 m2
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Không gian sự kiện
Rilex Coworking Space - Phòng đào tạo 15 người
220.000đ/giờ
15 khách 20 m2
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Không gian sự kiện
Rilex Co-working Space - Không gian sự kiện 50 người
440.000đ/giờ
50 khách 55 m2
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Không gian sự kiện
Mai House - The Grand Saigon Ballroom
164.500.000đ/Ngày
500 khách 500 m2
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Không gian sự kiện
WNW - Phòng Họp 5 người
200.000đ/giờ
5 khách 11 m2
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh