Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Coffee Cây - Không gian sự kiện 150 người
330.000đ/giờ
100 khách 100 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
The One Studio - Thuê Không Gian Tổ Chức Sự Kiện
5.000.000đ/Ngày
70 khách 100 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói C phòng chung
500.000đ/buổi
30 khách 18 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói C phòng riêng
1.500.000đ/buổi
60 khách 80 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub Xã Đàn - Hội trường 80 người
2.000.000đ/buổi
80 khách 70 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Bishub Tây Sơn - Không gian 100 chỗ ngồi
700.000đ/giờ
100 khách 80 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói B phòng riêng
1.000.000đ/buổi
40 khách 50 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub Tây Sơn - Phòng hội thảo 70 người
600.000đ/giờ
70 khách 50 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
LeCafe
2.500.000đ/buổi
100 khách 0 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
NetPro Academy - Phòng họp 33 người
150.000đ/giờ
33 khách 1 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Coffee Cây - Không gian sự kiện 30 người
1.500.000đ/Ngày
30 khách 50 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói C sự kiện sảnh lớn
11.000.000đ/Ngày
150 khách 150 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hacinco Hotel - Hội trường 300 người
23.000.000đ/Ngày
300 khách 1 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub 360 Xã Đàn - Phòng họp 10 người
150.000đ/giờ
10 khách 15 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub Xã Đàn - Phòng họp 15 người
250.000đ/giờ
15 khách 20 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hacinco Hotel - Hội trường 100 người
18.000.000đ/Ngày
100 khách 0 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub 360 Xã Đàn - Hội trường 120 người
3.000.000đ/buổi
120 khách 130 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
NetPro Academy - Phòng họp 25 người
120.000đ/giờ
25 khách 30 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
StarStarStarStarStar
(1)
Không gian sự kiện
BisHub Tây Sơn - Phòng họp 30 người
400.000đ/giờ
30 khách 35 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
The City Coffee - Không Gian Tầng 4
500.000đ/giờ
60 khách 70 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội