Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Funny - Gói B phòng riêng
1.000.000đ/buổi
40 khách 50 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
The City Coffee - Không Gian Gác Xép
250.000đ/giờ
20 khách 0 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub Xã Đàn - Phòng họp 25 người
400.000đ/giờ
25 khách 30 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói A phòng riêng
500.000đ/buổi
20 khách 50 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói B phòng chung
400.000đ/buổi
20 khách 18 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
The One Studio - Thuê Không Gian Quay Chụp
350.000đ/giờ
10 khách 100 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
WeGrow Edu - Không gian sự kiện 50 người
200.000đ/giờ
50 khách 50 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói A phòng chung
250.000đ/buổi
10 khách 18 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói C phòng riêng
1.500.000đ/buổi
60 khách 80 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
NetPro Academy - Phòng họp 15 người
100.000đ/giờ
18 khách 20 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Gemini Coffee - Nam Đồng
300.000đ/buổi
30 khách 60 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Bishub Tây Sơn - Phòng họp 10 người
200.000đ/giờ
10 khách 15 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Real Space - Hội trường 50 người
6.000.000đ/Ngày
50 khách 60 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub Tây Sơn - Phòng họp 30 người
400.000đ/giờ
30 khách 35 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Eng Coffee - Không Gian Tổ Chức Sự Kiện 5 - 50 người
50.000đ/giờ
50 khách 0 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Eng Coffee - Cho Thuê Phòng Họp
250.000đ/buổi
70 khách 0 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
The City Coffee - Không Gian Tầng 5
150.000đ/giờ
40 khách 60 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Krow Office - Không gian sự kiện 100 người
500.000đ/giờ
100 khách 76 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub 360 Xã Đàn - Hội trường 120 người
3.000.000đ/buổi
120 khách 130 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub Tây Sơn - Phòng hội thảo 70 người
600.000đ/giờ
70 khách 50 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội