Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
TikTak Hoàng Đạo Thúy - Hội trường lớn
8.500.000đ/buổi
100 khách 200 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
TikTak Hoàng Đạo Thúy - Phòng họp 10 người
300.000đ/giờ
10 khách 30 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Tech Garden - Tổ chức sự kiện
700.000đ/giờ
120 khách 150 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Tech Garden - Phòng họp
250.000đ/giờ
12 khách 20 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Its Bizhub Vương Thừa Vũ - Phòng đào tạo 10 người
160.000đ/giờ
12 khách 16 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Green Office Khuất Duy Tiến - Phòng họp 20 người
250.000đ/giờ
20 khách 30 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Its Bizhub Vương Thừa Vũ - Phòng đào tạo, sự kiện 20 người
200.000đ/giờ
25 khách 30 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vinalink - Phòng họp 60 người
500.000đ/giờ
60 khách 160 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vinalink - Phòng hội thảo 180 người
500.000đ/giờ
180 khách 0 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
TikTak Hoàng Đạo Thúy - Phòng họp 20 người
600.000đ/giờ
20 khách 60 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội