Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
LineUp Coworking Space - Phòng họp 20 người
400.000đ/giờ
20 khách 50 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
Goo Coworking Space - Hội trường Lớn
700.000đ/giờ
100 khách 130 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
Goo Coworking Space - Phòng họp 10 người
450.000đ/giờ
10 khách 20 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
Our Home - Phòng họp 12 người
100.000đ/giờ
12 khách 25 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
LineUp Coworking Space
350.000đ/giờ
75 khách 120 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
Goo Coworking Space - Phòng họp 4 người
250.000đ/giờ
4 khách 10 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
LineUp Coworking Space - Phòng họp 8 người
250.000đ/giờ
8 khách 20 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội