Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Nhà hàng Vela
350.000đ/giờ
100 khách m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
The Craft House - P10
1.000.000đ/buổi
30 khách 100 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Rue du Camp
150.000đ/giờ
50 khách 100 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
The Learning Hub
200.000đ/giờ
50 khách 70 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Tiktak Lý Thường Kiệt - Phòng họp 20 người
800.000đ/giờ
20 khách 60 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
La Siesta - Moonlight Sky Bar - Không gian sự kiện 300 người
40.000.000đ/buổi
300 khách 600 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
La Siesta - Moonlight Sky Bar - Không gian sự kiện 100 người
10.000.000đ/buổi
100 khách 180 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Toong Tràng Thi
1.000.000đ/giờ
70 khách 80 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội