Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Nhà hàng Vela
350.000đ/giờ
100 khách m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khách sạn Hòa Bình - Phòng họp 40 người
6.000.000đ/Ngày
50 khách 40 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vạn Hoa Premium - Phòng tiệc Gold 1500 người
55.000.000đ/Ngày
1500 khách 1687 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Toong Tràng Thi
1.000.000đ/giờ
70 khách 80 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vạn Hoa Premium - Phòng tiệc Diamond 2000 người
80.000.000đ/Ngày
2000 khách 1687 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vạn Hoa Lý Thái Tổ - Phòng tiệc 80 người
20.000.000đ/Ngày
80 khách 100 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Rue du Camp
150.000đ/giờ
50 khách 100 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khách sạn Hòa Bình - Hội trường 200 người
14.000.000đ/Ngày
220 khách 200 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
La Siesta - Moonlight Sky Bar - Không gian sự kiện 300 người
40.000.000đ/buổi
300 khách 600 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khách sạn Hòa Bình - Hội trường 100 người
9.000.000đ/Ngày
120 khách 100 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
The Craft House - P10
1.000.000đ/buổi
30 khách 100 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
The Learning Hub
200.000đ/giờ
50 khách 70 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vạn Hoa Premium - Phòng tiệc Silver 500 người
36.000.000đ/Ngày
500 khách 675 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vạn Hoa Lý Thái Tổ - Phòng tiệc 120 người
24.000.000đ/Ngày
120 khách 150 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
La Siesta - Moonlight Sky Bar - Không gian sự kiện 100 người
10.000.000đ/buổi
100 khách 180 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Tiktak Lý Thường Kiệt - Phòng họp 20 người
800.000đ/giờ
20 khách 60 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vạn Hoa Premium - Phòng tiệc Crystal 500 người
36.000.000đ/Ngày
500 khách 675 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vạn Hoa Premium - Phòng tiệc Platinum 1600 người
60.000.000đ/Ngày
1600 khách 1406 m2
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội