Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Phòng họp 20 người
500.000đ/giờ
20 khách 42 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
CEN - Không Gian Tổ Chức Sự Kiện 20 người
70.000đ/giờ
20 khách 0 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Charme Coffee - Không Gian 15 người
200.000đ/giờ
15 khách 100 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Không gian sự kiện 20 người
500.000đ/giờ
20 khách 50 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Yeda Coworking - Văn phòng 30 người
400.000đ/giờ
30 khách 50 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Jaxtina Tạ Quang Bửu
120.000đ/giờ
30 khách 60 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
ILEC HOUSE - Phòng họp
100.000đ/giờ
12 khách 25 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Jaxtina Bạch Mai
0
20 khách 50 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
GLN - Tràng Thi
300.000đ/giờ
50 khách 100 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Không gian sự kiện 70 người
700.000đ/giờ
70 khách 150 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Không gian sự kiện 50 người
600.000đ/giờ
50 khách 110 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Charme Coffee - Không Gian 10 người
150.000đ/giờ
20 khách 70 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Bia Sành Điệu Trần Khát Chân - Không gian Tiệc 100 người
400.000đ/giờ
100 khách 76 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Furin Coffee - Phòng sự kiện 25 người
150.000đ/giờ
25 khách 30 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
CEN - Không Gian Tổ Chức Sự Kiện 30 người
80.000đ/giờ
30 khách 0 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Orange Space - Phòng họp
350.000đ/giờ
15 khách 35 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Orange Space - Phòng sự kiện
10.000.000đ/Ngày
100 khách 110 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Phòng họp 10 người
500.000đ/giờ
10 khách 22 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Skyline Serviced Office - Phòng họp 5 người
1.800.000đ/Ngày
5 khách 10 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Y-Nest Coworking Space - Phòng hội thảo 30 người
580.000đ/giờ
30 khách 60 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội