Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
IDJ Weworking - Phòng đào tạo 15 người
125.000đ/giờ
15 khách 35 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Innovation Hub XTP - Phòng họp 15 người
250.000đ/giờ
15 khách 30 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Green Office - Số 03 Duy Tân - Phòng họp 15 người
250.000đ/giờ
15 khách 25 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
iHouse Coworking Space
200.000đ/giờ
30 khách 60 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Jaxtina Cầu Giấy
100.000đ/giờ
40 khách 80 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Dream Station Coworking Space - Không gian 80-100 người
4.000.000đ/buổi
100 khách 180 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Innovation Hub XTP - Phòng hội thảo 40 người
1.200.000đ/buổi
40 khách 60 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Cafe For Tots Tầng 5 - Phòng Họp
500.000đ/Ngày
50 khách 0 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Green Office - Số 1/78 Duy Tân - Phòng họp 15 người
250.000đ/giờ
15 khách 30 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Dream Station Coworking Space - Phòng họp 8 người
400.000đ/giờ
8 khách 15 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Văn phòng AZ - Phòng họp 15 người
200.000đ/giờ
15 khách 32 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
GBook Coworking Space - Phòng Đào Tạo (20-50 người)
300.000đ/giờ
50 khách 30 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Timeline Coffee - Cho Thuê Không Gian Tầng 3
150.000đ/giờ
30 khách 100 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Gemini Coffee - Trung Kính
200.000đ/buổi
30 khách m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Toong Hoàng Đạo Thúy - Phòng họp 50 người
1.000.000đ/giờ
50 khách 100 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Gemini Coffee - Nguyễn Khang
600.000đ/buổi
80 khách 160 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Chingu Coffee - Thuê Không Gian Tầng 2
2.500.000đ/Ngày
25 khách 1 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Kai Tea Trung Kính
1.200.000đ/buổi
40 khách 1 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Timeline Coffee - Cho Thuê Không Gian Tầng 2
150.000đ/giờ
15 khách 100 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Cafe For Tots Tầng 4 - Không Gian Tổ Chức Sự Kiện
100.000đ/giờ
40 khách 0 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội