Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Nova Edu - Thành Công Tổ Chức Sự Kiện 20 - 30 người
250.000đ/giờ
30 khách 0 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
The Vuon Luxury Garden - Không gian sự kiện 60 người
1.500.000đ/buổi
60 khách 100 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Không gian sự kiện 40 người
5.000.000đ/Ngày
40 khách 76 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
HanoiHub - Phòng hội thảo 25 người
400.000đ/giờ
35 khách 65 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
HanoiHub - Phòng họp 6 người
80.000đ/giờ
10 khách 15 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu - Thành Công Tổ Chức Sự Kiện 30 - 45 người
300.000đ/giờ
45 khách 0 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường Tây Hồ 100 người
10.000.000đ/Ngày
100 khách 286 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường 100 người
10.000.000đ/Ngày
100 khách 214 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Kyushu Promotion Center - Phòng họp 4 người
117.000đ/giờ
4 khách 7 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường 200 người
12.000.000đ/Ngày
200 khách 200 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Kyushu Promotion Center - Không gian sự kiện 60 người | VIEW SÂN VƯỜN
705.000đ/giờ
60 khách 44 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu - Thành Công Tổ Chức Sự Kiện 60 - 110 người
600.000đ/giờ
110 khách 130 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Kyushu Promotion Center - Phòng họp 8 người
235.000đ/giờ
8 khách 12 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Event Hall
2.500.000đ/giờ
100 khách 130 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường 40 người
4.000.000đ/Ngày
40 khách 50 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Không gian sự kiên 50 người
600đ/giờ
50 khách 140 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
The Vuon Luxury Garden - Không gian 200 người Vườn Tây
6.000.000đ/buổi
200 khách 400 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Kyushu Promotion Center - Không gian sự kiện 100 người
1.175.000đ/giờ
100 khách 80 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường 200 người
12.000.000đ/Ngày
200 khách 300 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường Thanh Niên 400 người
20.000.000đ/Ngày
400 khách 500 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội