Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường Tây Hồ 100 người
10.000.000đ/Ngày
100 khách 286 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường 200 người
12.000.000đ/Ngày
200 khách 200 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Phòng MR2 - 20 người
800.000đ/giờ
20 khách 30 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường 100 người
10.000.000đ/Ngày
100 khách 214 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường 40 người
4.000.000đ/Ngày
40 khách 50 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường 200 người
12.000.000đ/Ngày
200 khách 300 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu - Thành Công Tổ Chức Sự Kiện 20 - 30 người
250.000đ/giờ
30 khách 0 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu - Thành Công Tổ Chức Sự Kiện 60 - 110 người
600.000đ/giờ
110 khách 130 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Phòng MR1 - 50 người
1.500.000đ/giờ
50 khách 60 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường Thanh Niên 400 người
20.000.000đ/Ngày
400 khách 500 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Không gian sự kiện 40 người
5.000.000đ/Ngày
40 khách 76 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Event Hall
2.500.000đ/giờ
100 khách 130 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Không gian sự kiên 50 người
6đ/giờ
50 khách 140 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu - Thành Công Tổ Chức Sự Kiện 30 - 45 người
300.000đ/giờ
45 khách 0 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội