Không gian tổ chức sự kiện

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Không gian sự kiện
Campus K
150 khách 300 m2
1.000.000đ/giờ
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Không gian sự kiện
GBook Coworking Space - Phòng Đào Tạo (20-40 người)
40 khách 25 m2
500.000đ/giờ
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Không gian sự kiện
GBook Coworking Space - Phòng Tổ Chức Sự Kiện (50-80 người)
80 khách 60 m2
1.000.000đ/giờ
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội