Không gian tổ chức sự kiện

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Không gian sự kiện
LineUp Coworking Space - Phòng họp 8 người
8 khách 20 m2
250.000đ/giờ
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
Goo CS - Phòng họp 10 người
10 khách 20 m2
450.000đ/giờ
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
Goo Coworking Space - Phòng họp 4 người
4 khách 10 m2
250.000đ/giờ
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
LineUp Coworking Space
75 khách 120 m2
350.000đ/giờ
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
LineUp Coworking Space - Phòng họp 20 người
20 khách 50 m2
400.000đ/giờ
Quận Hoàng Mai, Hà Nội