Không gian tổ chức sự kiện

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Không gian sự kiện
CEN - Không Gian Tổ Chức Sự Kiện 30 người
30 khách 0 m2
80.000đ/giờ
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Y-Nest - Không gian tổ chức sự kiện
120 khách 250 m2
4.500.000đ/buổi
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Y-Nest - Phòng họp
30 khách 60 m2
500.000đ/giờ
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Orange Space - Phòng sự kiện
100 khách 110 m2
4.000.000đ/buổi
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Y-Nest - Tổ chức lớp học đào tạo
30 khách 60 m2
580.000đ/giờ
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
GLN - Trần Đại Nghĩa
50 khách 100 m2
300.000đ/giờ
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Orange Space - Phòng họp
15 khách 45 m2
500.000đ/giờ
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
GLN - Tràng Thi
50 khách 100 m2
300.000đ/giờ
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
CEN - Không Gian Tổ Chức Sự Kiện 20 người
20 khách 0 m2
70.000đ/giờ
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội