Không gian tổ chức sự kiện

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Không gian sự kiện
Kai Tea Trung Kính
40 khách 1 m2
1.200.000đ/buổi
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu Hoàng Đạo Thúy - Phòng Liêm Chính
100 khách 100 m2
3.000.000đ/buổi
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu Hoàng Đạo Thúy - Phòng Trí Tuệ
100 khách 100 m2
3.000.000đ/buổi
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
GBook Coworking Space - Phòng Đào Tạo (20-50 người)
50 khách 30 m2
300.000đ/giờ
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Timeline Coffee - Cho Thuê Không Gian Tầng 1
25 khách 100 m2
150.000đ/giờ
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
HPSOFT
90 khách m2
3.000.000đ/buổi
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Timeline Coffee - Cho Thuê Không Gian Tầng 3
30 khách 100 m2
150.000đ/giờ
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Dream Station Coworking Space - Không gian 80-100 người
100 khách 180 m2
4.000.000đ/buổi
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Chingu Coffee - Thuê Không Gian Tầng Trệt
15 khách 1 m2
500.000đ/Ngày
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu Hoàng Đạo Thuý - Hội Trường Lớn 250 người
250 khách 150 m2
5.000.000đ/Ngày
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Chingu Coffee - Thuê Không Gian Tầng 2
25 khách 1 m2
2.500.000đ/Ngày
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Cafe For Tots Tầng 5 - Phòng Họp
50 khách 0 m2
500.000đ/Ngày
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Lego English - Chùa Nền
70 khách 100 m2
5.000.000đ/Ngày
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Toong - IPH - Tổ chức sự kiện
100 khách 200 m2
8.000.000đ/buổi
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Gemini Coffee - Nguyễn Khang
80 khách 160 m2
600.000đ/buổi
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Dream Station Coworking Space - Không gian 40 người
40 khách 60 m2
800.000đ/giờ
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Dream Station Coworking Space - Phòng họp 8 người
8 khách 15 m2
400.000đ/giờ
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
2 Chị Em Koffie
50 khách 0 m2
300.000đ/giờ
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Gemini Coffee - Trung Kính
30 khách m2
200.000đ/buổi
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Timeline Coffee - Cho Thuê Không Gian Tầng 2
15 khách 100 m2
150.000đ/giờ
Quận Cầu Giấy, Hà Nội