Lựa chọn văn phòng tại thành phố của bạn

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Phòng MR2 - 20 người
800.000đ/giờ
20 khách 30 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Phòng MR1 - 50 người
1.500.000đ/giờ
50 khách 60 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hội trường 3B
12.000.000đ/Ngày
200 khách 300 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu - Thành Công Tổ Chức Sự Kiện 30 - 45 người
300.000đ/giờ
45 khách 0 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hội trường Tây Hồ 1+2
10.000.000đ/Ngày
100 khách 286 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu - Thành Công Tổ Chức Sự Kiện 60 - 110 người
600.000đ/giờ
110 khách 130 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hội trường Tây Hồ 3+4
10.000.000đ/Ngày
100 khách 214 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hội trường Thanh Niên
20.000.000đ/Ngày
400 khách 500 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Phòng Ngọc Hà
4.000.000đ/Ngày
40 khách 50 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu - Thành Công Tổ Chức Sự Kiện 20 - 30 người
250.000đ/giờ
30 khách 0 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Event Hall
2.500.000đ/giờ
100 khách 130 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hội trường 3C
12.000.000đ/Ngày
200 khách 200 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội