Không gian tổ chức sự kiện

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Không gian sự kiện
Công ty TNHH Momiji
20 khách 100 m2
100.000đ/giờ
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội