Điều khoản hoạt động và Chính sách riêng tư

1. Điều khoản sử dụng
a) Chấp thuận điều khoản
Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web/ứng dụng này, bạn đã đồng ý với những điều khoản của chúng tôi. Nếu không chấp thuận với bất cứ điều khoản nào, bạn có thể dừng việc truy cập.
b) Sửa đổi điều khoản
Các điều khoản có thể được chỉnh sửa hoặc bổ sung cho phù hợp. Trừ trường hợp chúng tôi đặt giới hạn về thời gian có hiệu lực của điều khoản đó. Việc tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng SpaceShare đồng nghĩa việc bạn chấp thuận với những điều khoản đã được chỉnh sửa, bổ sung.
c) Bổ sung điều khoản
Bên cạnh những điều khoản được nêu dưới đây, khi sử dụng gói dịch vụ đặc biệt, chương trình khuyến mãi đặc biệt, sản phẩm đặc biệt, dịch vụ hoặc tính năng đặc biệt từ chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể cần phải tuân theo hướng dẫn, nguyên tắc (được chỉnh sửa bổ sung) đi kèm. Tất cả các điều khoản bổ sung này đều bãi kết hợp bằng cách tham chiếu vào các điều khoản, trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản bổ sung này và các Điều khoản, Điều khoản sẽ kiểm soát.
2. NỀN TẢNG SPACESHARE
a) Nền tảng SpaceShare
SpaceShare là nền tảng online mà người dùng có thể tiếp cận các không gian thông qua website và app trên thiết bị di động, hỗ trợ tìm kiếm và lựa chọn vị trí làm việc, học tập, gặp mặt đối tác, tổ chức sự kiện một cách thuận tiện, nhanh chóng và khoa học. SpaceShare cung cấp dịch vụ theo gói cho phép bạn đăng ký đặt chỗ, lên lịch và trải nghiệm đa dạng các coworking đối tác của SpaceShare cũng như các dịch vụ được cung cấp từ đối tác thứ ba. Bản thân SpaceShare không phải là một coworking hay nơi cung cấp, sở hữu, vận hành, nắm quyền bất cứ không gian làm việc, dịch vụ nào của coworking.
b) Chu kỳ thành viên
Gói dịch vụ của bạn có hiệu lực chính thức kể từ ngày bạn đăng nhập và kích hoạt tài khoản. Trừ khi bạn được thông báo khác về thời hạn (ví dụ chu kỳ thành viên nhiều tháng) thì dịch vụ SpaceShare cung cấp có gói dịch vụ một tháng (Chu kỳ dịch vụ SpaceShare) và sẽ cần phải gia hạn mỗi tháng ngay khi thanh toán cho chu kỳ tiếp theo. Ví dụ: bạn hoàn thành thanh toán vào mùng 10 tháng 3 thì sẽ kéo dài trong 31 ngày đến ngày 10 tháng 4. Gói dịch vụ sẽ được gia hạn khi bạn thanh toán với chúng tôi qua các hình thức thanh toán hiện hành, có hiệu lực và được chấp nhận (sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại mục “Hình thức thanh toán”)
c) Đặt chỗ
Mỗi người dùng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về các coworking trong gói khi bạn đang là người dùng của SpaceShare. Những thông tin đó sẽ tạo thuận lợi cho người dùng lựa chọn sử dụng bất kỳ coworking nào trong hệ thống của chúng tôi. Hệ thống cũng cho phép người dùng có quyền được thay đổi lịch đặt chỗ đối với các coworking mà người dùng có thể sử dụng trong thời hạn gói SpaceShare. Chúng tôi có quyền thay đổi lịch đặt chỗ mà mỗi hội viên có thể đặt hoặc huỷ hay bị lỡ các dịch vụ của chúng tôi. Chính sách hiện tại của chúng tôi về số lượng các chỗ được cho phép ở mỗi coworking và số lượng đặt trước mà bạn có thể giữ trong bất kỳ thời gian nào đều được thông báo cụ thể và rõ ràng. Hội viên có thể dễ dàng tìm thấy điều đó để chú ý và cân nhắc trước khi đặt chỗ. Lưu ý: những hạn chế về số lượng đăng ký hay các dịch vụ nếu thành viên không sử dụng đều sẽ bị huỷ và không đc chuyển sang thời hạn chu kỳ thẻ tiếp theo.
d) Gói sử dụng Coworking
Chúng tôi có thể sẽ cung cấp các Gói sử dụng Coworking bao gồm những chính sách người dùng hoặc kế hoạch ưu đãi đặc biệt đi kèm một số quy định, giới hạn nhất định. Chúng tôi có quyền điều chỉnh, chấm dứt hoặc sửa đổi các Gói sử dụng Coworking do chúng tôi cung cấp.
e) Mã đặt chỗ
Khi bạn mua gói tập của SpaceShare qua các hình thức thanh toán COD (giao hàng tận nhà) hoặc chuyển khoản ngân hàng, bạn sẽ nhận được một mã gói tập của SpaceShare. Mã gói tậpnày có thời hạn sử dụng là 6 tháng kể từ ngày mua nghĩa là bạn sẽ không thể nhập mã này lên ứng dụng SpaceShare và SpaceShare cũng sẽ không có trách nhiệm hoàn tiền cho bạn trong trường hợp này. Ngay khi bạn nhập mã gói tập lên ứng dụng SpaceShare thì chu kỳ thành viên của bạn sẽ bắt đầu được tính cùng ngày hôm đó.
f) Tình trạng sẵn có và cung cấp dịch vụ
SpaceShare không đảm bảo tình trạng sẵn có của các dịch vụ do đối tác cung cấp bởi chúng có thể được thay đổi vào bất cứ lúc nào, thậm chí trong thời gian gói của người dùng còn hiệu lực. Tình trạng sẵn có hay địa điểm, số lượng, kiểu loại của các dịch vụ do các đối tác cung cấp sẽ được quyết định kỹ lưỡng bởi SpaceShare. SpaceShare sẽ liên tục bổ sung hoặc đẩy mạnh những không gian phù hợp trong các khung thời gian khác nhau.
g) Quyền sử dụng SpaceShare
Việc sử dụng SpaceShare chỉ dành riêng cho bạn và bạn phải đảm bảo sẽ không dùng nhiều hơn một tài khoản. Người dùng không thể chuyển nhượng, cho tặng hay thông qua bất kỳ hình thức nào khác để chuyển giao tài khoản SpaceShare đã kích hoạt cho bên thứ ba, bao gồm cả thành viên SpaceShare khác. Để sử dụng SpaceShare bạn cần truy cập Internet. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cải tiến SpaceShare. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi nghĩa là bạn đã đồng ý rằng chúng tôi có quyền bao gồm hoặc không bao gồm bạn từ những lần kiểm tra mà không cần báo trước.
3. THANH TOÁN
a) Cách thức Thanh toán
Nhằm mang đến quý khách những trải nghiệm mua sắm trực tuyến tuyệt vời nhất tại SpaceShare, chúng tôi đưa ra nhiều phương thức thanh toán để quý khách dễ dàng lựa chọn: Việc thanh toán được thực hiện thông qua một trong những phương thức sau:
 • Thanh toán khi nhận hàng (COD)
 • Thanh toán qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ
 • Thanh toán qua thẻ ATM nội địa
Trong trường hợp bạn lựa chọn phương thức thanh toán qua thẻ tín dụng nếu thanh toán không được giải quyết thành công, do hết hạn, không đủ tiền hay không, và bạn không chỉnh sửa thông tin Phương thức thanh toán của bạn hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn (xem, ‘Hủy’ bên dưới), bạn vẫn sẽ vẫn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tiền chưa thu và ủy quyền chúng tôi tiếp tục thanh toán các phương pháp thanh toán, vì nó có thể được cập nhật, bao gồm cả trong trường hợp bạn cố gắng để tạo ra một tài khoản mới. Điều này có thể dẫn đến một sự thay đổi ngày thanh toán thanh toán của bạn. Nếu chúng ta không thể tính phí tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, để chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ phần nào trong đó.
b) Hoàn tiền
Thông thường, hội viên sẽ không được hoàn tiền lệ phí (bao gồm phí thành viên và các phụ phí khác) trừ đối tượng thuộc các trường hợp sau:
 • Nếu bạn huỷ đơn đăng ký/gia nhập và yêu cầu hoàn tiền trong vòng 5 ngày kể từ ngày đồng ý mua.
 • Nếu đơn đăng ký bị huỷ trước thời ngày hết hạn vì phải di chuyển đi xa, bị tai nạn/khuyết tật hoặc chết. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, theo quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền tính phí các dịnh vụ và lớp học mà hội viên đã sử dụng trước khi huỷ (với điều kiện phí các lớp học không vượt quá phí của thẻ). (Cách tính phí có thể tham khảo ở đây) Bất kỳ khuyến mãi/ưu đãi hoặc bồi thường/hoàn tiền nào hội viên được cung cấp đều nằm trong thẩm quyền của chúng tôi nên sẽ không không đảm bảo việc bao lưu/ chuyền tiếp cho lần đăng ký tiếp theo trong tương lai cũng như các trường hợp tương tự.
c) Điều chỉnh giá
Chúng tôi có quyền điều chỉnh giá bất cứ lúc nào. Trừ khi chúng tôi nói khác đi thì việc điều chỉnh giá chắc chắn ảnh hưởng tới việc tính phí vào gói dịch vụ tháng tiếp theo của bạn dựa trên thông báo trên trang chủ hoặc ứng dụng SpaceShare hoặc bất cứ phương tiện khác như email, SMS.
d) Đặt chỗ và hủy lịch đặt chỗ
Việc đặt chỗ và hủy lịch đặt chỗ chỉ được thực hiện thông qua trang web hoặc ứng dụng SpaceShare. Việc bạn trực tiếp hủy hoặc đăng ký với đối tác của SpaceShare (bao gồm qua bấtcứ hình thức di động hay online nào) sẽ bị coi là vi phạm điều khoản của chúng tôi. Trong trường hợp như vậy chúng tôi có quyền thu phí hoặc có cơ chế phạt hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn.
e) Bảo lưu
Thay hủy, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các tùy chọn để bảo lưu gói dịch vụ của bạn trong thời hạn của gói dịch vụ hiện tại mà bạn đang sử dụng: (Bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email cskh@SpaceShare.vn hoặc hotline: 02473041155)
 • Gói dịch vụ 1 tháng: Không thể bảo lưu
 • Gói dịch vụ 3 tháng: Được bảo lưu nhiều nhất là 1 lần, tổng thời gian bảo lưu tối đa là 15 ngày
 • Gói dịch vụ 6 tháng: Được bảo lưu nhiều nhất là 2 lần, tổng thời gian bảo lưu tối đa là 30 ngày Để kết thúc thời gian bảo lưu vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email và hotline. Trong trường hợp bạn đã dùng hết số ngày bảo lưu, tài khoản của bạn sẽ tự động tiếp tục gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng.
f) Quà tặng và khuyến mãi
Chúng tôi sẽ có những chính sách tặng quà hay thực hiện các hình thức ưu đãi khác cho người dùng SpaceShare. Mọi ưu đãi và kế hoạch khuyến mại kèm theo đều có những quy định, điều lệ nhất định mà người dùng nhận được không thể chuyển đổi thành tiền mặt hay chuyển nhượng cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp có thông báo khác.
4. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC
a) Khoản phí do chúng tôi thu
Phí thành viên SpaceShare của bạn bao gồm việc truy cập vào các chỗ tương thích đã được giải thích ở trên. Ngoài ra bạn còn phải chịu trách nhiệm và nhận các hình thức phạt cho việc hủy hoặc bỏ không tham gia không gian đã được lên lịch mà không báo trước. Chúng tôi có quyền thay đổi thời điểm thu phí để xem xét việc thu phụ phí (ví dụ phí đăng ký) và tổng số phí bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, chúng tôi có thể cập nhật danh sách chỗ ngồi, các dịch vụ, sản phẩm bạn có thể mua thông qua SpaceShare. Bạn đồng ý trả thêm phí cho các sản phẩm này nếu bạn mua một trong số đó.
b) Phí thu bởi đối tác
Bên cạnh các phí do chúng tôi thu, các đối tác của chúng tôi có quyền thu trực tiếp từ bạn cho các dịch vụ bạn sử dụng thêm. Ngoài khoản phí dịch vụ SpaceShare, bạn có thể phải trả một trong các phí khi sử dụng dịch vụ riêng của đối tác: như tủ đồ, đăng ký chỗ ngồi bổ sung...
c) Phí thu bởi bên thứ ba do sử dụng SpaceShare
Bạn cần chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí từ bên thứ ba bởi việc kết nối và sử dụng trang này, bao gồm phí cung cấp internet từ nhà mạng, phí thiết bị (máy tính, điện thoại), thuế kinh doanh hay bất cứ phí nào khác để có thể truy cập trang này.
5. CHẤM DỨT HOẶC SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG BỞI SPACESHARE
a) Chấm dứt hoặc Sửa đổi
 • Vào bất cứ thời điểm nào và không có báo trước, chúng tôi có thể: (1) chấm dứt, hủy, tạm dừng gói của bạn hoặc (2) ngừng kết nối, điều chỉnh và thay thế thông tin bất kỳ hay chính sách gói thành viên của bạn.
 • Điều này cho phép chúng tôi chấm dứt hoạt động hoặc điều chỉnh bất cứ gói dịch vụ nào trước khi đến hạn thanh toán. Khi tiến hành chấm dứt hợp đồng, chúng tôi có thể ngay lập tức khóa tài khoản và các thông tin liên quan đến bạn.
 • Nếu chúng tôi ngưng hợp đồng mà không có lý do, bạn sẽ được hoàn trả một phần phí từ dịch vụ bạn chưa dùng tới đã được trả trước.
 • Nếu chúng tôi phát hiện bạn vi phạm Điều khoản sử dụng thứ 8 và thứ 9 một cách trái phép thì chúng tôi hoàn toàn có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn và bạn sẽ không được hưởng bất cứ phí hoàn trả nào.
 • Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn hay bên thứ ba bất kỳ về việc chấp dứt hay điều chỉnh dịch vụ bất chấp lý do.
 • Bạn có quyền bày tỏ sự không hài lòng với hành động của chúng tôi bằng cách hủy hoặc chấm dứt mua gói dịch vụ.
b) Hoạt động Xâm phạm hay Hoạt động gian lận
SpaceShare không cho phép bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền nào và có quyền yêu cầu thu hồi, chấm dứt toàn bộ các lợi ích của người dùng nếu có phát hiện vi phạm. Bất kỳ hành vi phạm pháp nào đều là cơ sở pháp lý để chúng tôi thực hiện hình phạt và hành động chấm dứt hợp đồng với người dùng. Các hành vi phạm pháp này có thể sẽ được trình báo lên các cơ quan chức năng để xem xét và xử lý.
6. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ MẬT KHẨU
Tính năng và tiện ích của chúng tôi trên app hoặc website có thể bị giới hạn một phần hay hoàn toàn dựa trên cơ sở vị trí địa lý, tuổi tác và các tiêu chuẩn khác mà chúng tôi có quyền bổ sung, thay đổi. Mong rằng người dùng sẽ thông cảm và hiểu cho chúng tôi nếu có sự huỷ hoặc miễn quyền truy cập củangười dùng dựa trên các tiêu chuẩn trên. Ví dụ: bạn phải đủ 18 tuổi trở lên thì mới có thể trở thành người dùng của SpaceShare. CÁC ĐIỀU KHOẢN TRÊN CHỈ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM. CHÚNG TÔI SẼ CÓ MỘT SỐ ĐIỂU KHOẢN RIÊNG BIỆT ÁP DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG TỪ NƠI KHÁC. CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN NGƯỜI DÙNG ĐÃ BỊ CẤM HOẶC KHAI TRỪ TRƯỚC ĐÂY. KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, NGƯỜI DÙNG NGHIÊM NHIÊN ĐỒNG Ý ĐIỀU KHOẢN MÌNH ĐÃ TRÊN 18 TUỔI, CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM, CHƯA TỪNG BỊ KHAI TRỪ HAY CẤM SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TẤT CẢ MỌI TRUY CẬP ĐỀU LÀ TỰ NGUYỆN VÀ NGƯỜI DÙNG CÓ NGHĨA VỤ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI LUẬT PHÁP QUỐC GIA VỚI CÁC QUY ĐỊNH INTERNET, EMAIL, DATA VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CÁ NHÂN.
a) Đăng ký Tổ chức
Nếu bạn đang sử dụng hoặc mở một tài khoản thay mặt cho một công ty, đơn vị, tổ chức (“đăng ký Tổ chức”), sau đó bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn là một đại diện có thẩm quyền để ràng buộc tổ chức với các Điều khoản; và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản thay mặt cho tổ chức đăng ký.
b) Thông tin tài khoản
Bạn đồng ý rằng các thông tin bạn cung cấp cho SpaceShare lúc đăng ký và tại mọi thời điểm khác sẽ là sự thật, chính xác, và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo rằng thông tin này được lưu giữ chính xác và cập nhật mọi lúc. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu tạo một mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và để hạn chế truy cập vào máy tính của bạn, và bạn đồng ý nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn.
7. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
a) Mục đích sử dụng thông tin
Thông tin được sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ cũng như phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có theo mong muốn và sở thích của Người dùng.
Chúng tôi nỗ lực bảo vệ và không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp.
Chúng tôi chỉ được phép cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong các trường hợp:
 • Được sự đồng ý của người dùng
 • Dịch vụ SpaceShare cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp
 • Theo các quy định của luật pháp
 • Trong trường hợp Người dùng sử dụng website liên kết từ mạng xã hội này để truy cập, thông tin Người dùng sẽ được tuân theo các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó
Trong quá trình sử dụng, Người dùng đồng ý nhận tất cả thông báo từ SpaceShare có liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử thư bưu chính hoặc điện thoại của Người dùng
b) Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ cho tới khi bị hủy bỏ bởi chính Người dùng, ngoại trừ thông tin định danh sẽ được lưu trữ trong thời hạn 02 năm theo quy định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
8. HÀNH VI BỊ CẤM
 • Quấy rối, đe dọa, làm gián đoạn hoặc lừa gạt người dùng, các thành viên hoặc nhân viên của SpaceShare hoặc Địa điểm hoặc bằng cách khác tạo ra hoặc góp phần làm không an toàn, quấy rối, đe dọa hoặc tạo ra môi trường gây rối;
 • Cung cấp các dịch vụ không phù hợp, quảng cáo, kiến nghị, gửi thư rác hoặc “spam” cho người sử dụng;
 • Mạo danh người khác hoặc truy cập vào tài khoản của người dùng khác;
 • Chia sẻ mật khẩu SpaceShare với bất kỳ bên thứ ba hoặc khuyến khích người sử dụng khác để làm như vậy;
 • Cho phép bất cứ ai sử dụng bất kỳ không gian hoặc dịch vụ đặt dưới tên người dùng của bạn, bao gồm cả các người dùng khác;
 • Dự trữ hoặc hủy bỏ bất kỳ không gian SpaceShare trực tiếp với một Địa điểm, thay vì thông qua trang SpaceShare;
 • Xuyên tạc các nguồn, bản sắc, hay nội dung của thông tin được truyền qua các trang web, bao gồm cả việc xóa các bản quyền hoặc quyền sở hữu khác; – Tải lên tài liệu (ví dụ: virus) gây tổn hại cho hệ thống máy tính hoặc dữ liệu của SpaceShare hoặc người sử dụng của trang web;
 • Tải lên tài liệu có bản quyền mà không phải là của riêng bạn hoặc bạn không có quyền hợp pháp để phân phối, trưng bày, và cho người khác tiếp cận; hoặc là
 • Tải lên hoặc gửi vào trang web của người sử dụng các nội dung khiêu dâm, đe dọa, gây xấu hổ, hận thù, phân biệt chủng tộc hoặc xúc phạm dân tộc, bôi nhọ, hoặc các nội dung không phù hợp.
 • Trong trường hợp người dùng vi phạm hành vi bị cấm, SpaceShare có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, khóa tài khoản của người dùng và không hoàn trả bất kì chi phí nào.
9. NHỮNG HÌNH THỨC SỬ DỤNG BỊ CẤM
Như một điều kiện của việc sử dụng trang của bạn, bạn sẽ không sử dụng trang cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản này. Bạn không thể sử dụng trang theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, quá tải, hay làm hỏng nó hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng và quyền lợi của những người khác. Bạn không thể cố gắng truy cập trái phép vào các trang web, hoặc bất kỳ phần nào của trang web, các tài khoản khác, các hệ thống máy tính hoặc mạng kết nối với các trang web, hoặc bất kỳ phần nào của họ, thông qua hack, khai thác mật khẩu, hoặc bất kỳ phương tiện khác hoặc gây trở ngại hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của các trang web hoặc bất kỳ hoạt động thực hiện trên trang. Bạn không thể loại bỏ, né tránh, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc gây trở ngại cho tính năng bảo mật liên quan đến trang, mọi tính năng ngăn ngừa hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung truy cập thông qua các trang, hoặc bất kỳ tính năng mà thi hành những hạn chế về việc sử dụng trang hoặc nội dung trong đó. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào thông qua trang web. Bạn đồng ý không được phép sửa đổi trang web theo bất kỳ cách hoặc hình thức nào, không sử dụng các phiên bản sửa đổi của các trang web, bao gồm (nhưng không giới hạn) cho các mục đích đạt được quyền truy cập trái phép vào trang. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng robot hoặc bất kỳ hình thức tự động khác để truy cập vào các trang web. SpaceShare có quyền để từ chối dịch vụ, hủy tài khoản, gỡ hoặc thay đổi nội dung trên SpaceShare.
10. NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG ĐƯA LÊN
a) Tổng quan
Trang web của chúng tôi cung cấp một số tính năng cho phép bạn và người dùng khác để gửi, đăng, và chia sẻ nội dung, trong đó có thể bao gồm những văn bản không giới hạn, đồ họa và tác phẩm tranh ảnh, hoặc bất kỳ nội dung khác do bạn và người dùng khác thông qua trang (“Nội dung do người dùng đưa lên”). SpaceShare không đảm bảo việc giấu tên hoặc bí mật đối với bất kỳ người dùng gửi, và khuyến cáo bạn suy nghĩ cẩn trọng về những gì bạn đăng tải lên SpaceShare. Bạn hiểu và đồng ý rằng những nội dung do người dùng đưa lên có thể được công bố mà không có thông báo bổ sung hoặc có sự đồng ý của bạn và bạn nên cho rằng bất kỳ người nào (dù có hay không phải người dùng nền tảng SpaceShare ‘), bao gồm bất kỳ đối tác nào, có thể đọc bài đăng của bạn. SpaceShare không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin mà bạn tiết lộ trong kết nối với người dùng gửi, bao gồm thông tin cá nhân. Những nội dung do người dùng đưa lên có những nội dung được hiển thị cho mục đích cung cấp thông tin và phản ánh ý kiến. Những nội dung này không được kiểm soát, và có thể không phản ánh quan điểm của SpaceShare. Điều này có nghĩa là bạn, không phải SpaceShare, hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả người dùng gửi mà bạn tải lên, đăng, e-mail, chuyển giao, hoặc cung cấp thông qua trang.
b) Quyền Xóa hoặc Chỉnh sửa gửi việc gửi
SpaceShare không đại diện việc sẽ xuất bản các nội dung đưa lên của bất kỳ người dùng nào, và có quyền từ chối cho phép người dùng đưa trên trang, hoặc để chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất cứ thông tin tài khoản bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo.
c) Sự cấp phép từ người dùng cho SpaceShare
Bạn giữ toàn quyền sở hữu trong những nội dung bạn đưa lên. Bằng việc đăng tải nội dung lên SpaceShare, bạn đồng ý cấp SpaceShare quyền sử dụng toàn cầu, không độc quyền, thanh toán đầy đủ, không trả phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, tái cấp phép, và chuyển nhượng giấy phép sử dụng, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, chuẩn bị sản phẩm phái sinh, trưng bày công khai, công bố, công khai thực hiện, và khai thác thông tin gửi do người dùng gửi từ bạn và phái sinh của chúng trong kết nối với các trang web và SpaceShare (và kế thừa của nó) kinh doanh, bao gồm, nhưng không giới hạn, để tiếp thị, quảng bá, và phân phối lại một phần hoặc tất cả các trang web (và các sản phẩm phái sinh đó), trong bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông, các kênh hiện tại hoặc được phát triển sau này.
d) Việc Đại diện và Bảo đảm của Nội dung do Người dùng đưa lên
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Nội dung của riêng bạn và những hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản chúng. Bạn khẳng định, đại diện và bảo đảm rằng: (i) bạn sở hữu, hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý, và cho phép sử dụng và ủy quyền cho SpaceShare để sử dụng tất cả các bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữukhác đối với nội dung người dùng gửi lên của bạn để cho phép thu nhận và sử dụng của người dùng gửi của bạn theo cách của SpaceShare và theo các quyền và giấy phép nêu trên, và (ii) Nội dung do người dùng đưa lên của bạn và SpaceShare không và sẽ không:
 • Vi phạm, chiếm đoạt bất kỳ bên thứ ba, bao gồm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức,quyền riêng tư, quyền công khai, hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ khác hoặc quyền sở hữu;
 • Chứa các tài liệu đó là bất hợp pháp, đe dọa, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, phỉ báng, bôi nhọ, hận thù, khiêu dâm, cố ý sai hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba, thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gây tổn hại cho các nhóm hoặc cá nhân, hoặc bao gồm hoặc chứa phần mềm, virus máy tính, chào mời thương mại, vận động chính trị, thư dây chuyền, thư hàng loạt, bất kỳ hình thức “spam” hoặc tham chiếu đến các hoạt động bất hợp pháp, sơ suất hoặc quảng cáo sai sự thật;
 • Vi phạm các điều khoản này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành; hoặc
 • phải xin một giấy phép hoặc trả tiền lệ phí hay tiền bản quyền cho bất kỳ bên thứ ba về việc thực hiện bất kỳ quyền được cấp trong Điều khoản này, bao gồm, bằng cách ví dụ và không giới hạn, thanh toán bất kỳ tiền bản quyền cho bất kỳ chủ sở hữu quyền tác giả, bao gồm bất kỳ tiền bản quyền cho bất kỳ cơ quan, tổ chức thu thập, hoặc chủ thể khác mà hành quyền đó nhân danh người khác.
SpaceShare có thể, nhưng không bắt buộc phải, theo dõi và chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ hoạt động hay những nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung do SpaceShare xác định tuỳ ý vi phạm các tiêu chuẩn của các trang web này. SpaceShare không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung do người dùng gửi.
e) Người dùng gửi không chính xác hoặc mang tính xúc phạm
policy-content-10-5
f) Phản hồi
Nếu bạn gửi đến SpaceShare bất kỳ ý kiến, báo cáo lỗi, phản hồi, hoặc đề nghị sửa đổi hoặc gợi ý đến qua trang (mục “Phản hồi”), SpaceShare sẽ có quyền sử dụng Phản hồi đó theo quyết định của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn với việc đăng các đề nghị thay đổi đó lên trang. Bạn đồng ý cấp SpaceShare quyền vĩnh viễn, không thể thu hồi, hay cần giấy phép độc quyền cần thiết để kết hợp và sử dụng Phản hồi của bạn cho mục đích nào.
11. QUYỀN SỞ HỮU
Trang chủ SpaceShare và các ứng dụng SpaceShaređược sở hữu và điều hành bởi công ty MOR​ Các giao diện trực quan, đồ họa, thiết kế, biên soạn, thông tin, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm (bao gồm bất kỳ phần mềm tải về), dịch vụ, và tất cả các yếu tố khác của trang web được cung cấp bởi SpaceShare (“Tài Liệu”) được bảo vệ bởi luật bản quyền, các công ước quốc tế, luật sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký). Bản quyền đã được bảo lưu. Ngoại trừ nội dung tải lên của bạn, tất cả các thành phần chứa trên trang web thuộc tài sản của SpaceShare hoặc các công ty con có bản quyền hoặc liên kết các công ty và / hoặc người cấp phép của bên thứ ba. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, và tên thương mại là độc quyền của SpaceShare hoặc các chi nhánh và / hoặc người cấp phép của bên thứ ba. Trừ khi có phép rõ ràng của SpaceShare, bạn đồng ý không bán, cấp phép, phân phối, sao chép, sửa đổi, trình diễn công khai hoặc hiển thị, truyền, xuất bản, chỉnh sửa, điều chỉnh, tạo ra tác phẩm phái sinh từ, hoặc sử dụng trái phép các tài liệu.
12. BÊN THỨ BA, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ; LIÊN KẾT
Trang web có thể bao gồm các liên kết hoặc truy cập vào các trang web khác hoặc dịch vụ khác (“Trang Liên Kết”) như là một tiện nghi cho người sử dụng. SpaceShare không xác nhận bất cứ Trang Liên Kết này hoặc các thông tin, tài liệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ có trên các trang web liên kết hoặc truy cập thông qua trang web liên kết khác. Hơn nữa, SpaceShare không bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến các thông tin, tài liệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ được chứa trên hoặc truy cập thông qua các trang web liên kết với. BẤT CỨ RỦI RO NÀO XẢY RA KHI BẠN TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG NHỮNG KẾT NỐI, KỂ CẢ NHỮNG THÔNG TIN, TÀI LIỆU, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG KẾT NỐI TRÊN HOẶC SẴN CÓ TRÊN NHỮNG KẾT NỐI ĐÓ, THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA RIÊNG BẠN.
Đôi khi các kế hoạch quảng cáo được cung cấp cùng với việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba đó, và những nguy cơ khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đó thuộc trách nhiệm riêng của bạn.
Sự giao thiệp của bạn hoặc giao dịch kinh doanh với, hoặc tham gia vào chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo tìm thấy trên hoặc thông qua trang web là liên kết hoàn toàn giữa bạn và nhà quảng cáo đó. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG SPACESHARE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI CỦA MỌI PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH BẤT KỲ HAY LÀ KẾT QUẢ CỦA SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÁC NHÀ QUẢNG CÁO.
13. CẢNH BÁO
Trừ khi có quy định rõ ràng, thông báo hợp pháp sẽ được gửi từ SpaceShare và tới bạn qua địa chỉ email mà bạn cung cấp SpaceShare trong quá trình đăng ký. Thông báo sẽ được coi là bạn đã nhận được sau 24 giờ khi email được gửi đi, trừ khi bên gửi được thông báo rằng địa chỉ email không hợp lệ. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo pháp lý bằng thư đến địa chỉ được cung cấp trong quá trình đăng ký. Trong trường hợp này, thông báo sẽ được coi là đã được gửi đi sau ba ngày, kể từ ngày gửi thư.
14. CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ VÀ THỎA THUẬN
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách nhấn vào nút có nhãn “XÁC NHẬN MUA”, “GỬI”, “TẢI XUỐNG”, “ĐẶT HÀNG”, “TÔI CHẤP NHẬN” hoặc liên kết tương tự như vậy có thể được chỉ định bởi SpaceShare để chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Điều khoản này, bạn đang gửi một chữ ký điện tử ràng buộc về mặt pháp lý và đang nhập vào một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý. Bạn thừa nhận rằng việc gửi điện tử của bạn tạo thành thỏa thuận và ý định của bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản. Căn cứ vào mọi quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật khác, bao gồm nhưng không giới hạn theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP hoặc các đạo luật tương tự khác. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, LỆNH VÀ HỒ SƠ KHÁC VÀ GIAO HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH BAN ĐẦU HOẶC HOÀN THÀNH TỪ HOẶC DỊCH VỤ CUNG CẤP BỞI SPACESHARE. Theo cách này, bạn có thể từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu theo bất kỳ quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật khác mà yêu cầu một chữ ký gốc hoặc giao hàng hoặc giữ lại các hồ sơ không phải điện tử, hoặc để thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng cách khác không bằng phương tiện điện tử.
15. PHỦ NHẬN; KHÔNG BẢO ĐẢM
CHỖ KHÔNG GIAN, HOẠT ĐỘNG, VÀ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA (VÀ CÁC MÔ TẢ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA ĐÓ), KHÔNG PHẢI BỞI SPACESHARE. THEO GIỚI HẠN CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, THAM GIA CÁC KHÔNG GIAN, HOẠT ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI SPACESHARE LÀ DO BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SPACESHARE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG, LỖI HOẶC THIẾU SÓT CỦA BÊN THỨ BA, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ PHÁT SINH HOẶC LÀ BẤT CỨ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THAM DỰ CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC THAM GIA MỘT LỚP HỌC, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM HOẶC BỔ NHIỆM BỞI HOẶC ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI BÊN CUNG CẤP THỨ BA. SPACESHARE KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI LÝ CỦA BÊN CUNG CẤP THỨ BA.
TRANG WEB VÀ BẤT CỨ PHẦN MỀM ĐƯỢC TẢI VỀ, NỘI DUNG, DỊCH VỤ, HOẶC ỨNG DỤNG KHẢ DỤNG CÙNG VỚI HOẶC QUA TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI MÁC “NHƯ LÀ” VÀ “NHƯ SẴN CÓ” KHÔNG MANG TÍNH BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. THEO GIỚI HẠN CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, SPACESHARE ĐẠI DIỆN CHO CHÍNH NÓ VÀ NHỮNG NHÀ CUNG CẤP, CÁC ĐỐI TÁC, CHỐI BỎ VÀ LOẠI TRỪ MỌI BẢO ĐẢM, DÙ THEO QUY ĐỊNH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU.
NGOÀI CÁC ĐIỀU TRÊN, SPACESHARE KHÔNG BẢO ĐẢM HAY ĐẠI DIỆN CHO
(I) TRANG WEB VÀ BẤT CỨ PHẦN MỀM CÓ THỂ TẢI VỀ, NỘI DUNG, DỊCH VỤ, HOẶC ỨNG DỤNG KHẢ DỤNG CÙNG VỚI HOẶC QUA TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI, CÁC KHUYẾT ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC CÁC TRANG WEB VÀ BẤT CỨ PHẦN MỀM CÓ THỂ TẢI VỀ, NỘI DUNG, DỊCH VỤ, HOẶC ỨNG DỤNG KHẢ DỤNG CÙNG VỚI HOẶC QUA MÁY CHỦ TẠO RA CHÚNG KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC, HOẶC
(II) VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẤT KỲ PHẦN MỀM CÓ THỂ TẢI VỀ, NỘI DUNG, DỊCH VỤ, HOẶC ỨNG DỤNG KHẢ DỤNG CÙNG VỚI HOẶC QUA TRANG WEB TRÊN ĐIỀU KHOẢN LÀ ĐÚNG ĐẮN, TIN CẬY. TÀI LIỆU HAY DỮ LIỆU BẠN TẢI HOĂC QUA TRANG WEB DO BẠN CHỊU MỌI RỦI RO. BẠN ĐỒNG THỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI CHO MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG TÀI LIỆU HAY DỮ LIỆU ĐÓ. MỘT SỐ LUẬT NHÀ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ NGỤ Ý BẢO ĐẢM HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CỦA TỔN HẠI NÀO ĐÓ. NẾU NHỮNG LUẬT ĐÓ ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC BÁC BỎ, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN, VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG.
16. TỪ BỎ VÀ PHÁT HÀNH
Bạn thừa nhận rằng SpaceShare không phải một không gian mà dịch vụ bạn đang sử dụng của SpaceShare được cung cấp bởi các đối tác của SpaceShare. SpaceShare không chịu trách nhiệm về chất lượng hay bất kỳ vấn đề gì xảy ra trong quá trình bạn tham gia vào các không gian đó. Bao gồm: tổn hại hay những rủi ro khi tham gia không gian. Bằng cách đăng ký trở thành thành viên SpaceShare, bạn thừa nhận và đồng ý, thay mặt cho chính mình, những người thừa kế của mình, đại diện cá nhân và/hoặc cho rằng bạn nhận thức được những rủi ro này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại tài sản, bệnh tật và thương tích cơ thể hoặc tử vong. Bạn thừa nhận rằng một số những rủi ro không thể được loại bỏ và đặc biệt là nguy cơ thương tích hoặc gây tổn hại. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đó là trách nhiệm của bạn để tham khảo ý kiến bác sĩ chăm sóc chính của bạn trước khi tham gia và để xác định và làm thế nào tham gia vào bất kỳ lớp hoặc dịch vụ phù hợp với bạn. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng thông tin trong trang web này được thiết kế cho mục đích thông tin, giáo dục và giải trí. Việc sử dụng bất kỳ thông tin được cung cấp trên trang web thuộc về trách nhiệm của bạn.
Do đó, trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn giữ và đảm bảo cho SpaceShare, công ty mẹ, công ty con hoặc đơn vị trực thuộc, và cán bộ tương ứng, giám đốc, thành viên, nhân viên, chuyên gia tư vấn, nhân viên hợp đồng, đại diện và đại lý của họ, kế vị tương ứng và chuyển nhượng, vô hại trước trách nhiệm, khiếu nại, phù hợp với, thủ tục, chi phí, thiệt hại và các khoản nợ phát sinh từ hoặc trong bất cứ cách nào liên quan đến việc bạn tham gia làm người dùng SpaceShare, bao gồm liên quan đến thương tích, gây tổn hại về thể chất, bệnh tật, tử vong hoặc thiệt hại tài sản có.
17. BỒI THƯỜNG, GIỮ VÔ HẠI
Bạn đồng ý bồi thường và giữ SpaceShare, các công ty chi nhánh, các nhà cung cấp và các đối tác vô hại từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn lạm dụng trang, vi phạm các điều khoản, vi phạm quyền của bất kỳ người nào khác hay tổ chức nào, hoặc bất kỳ cơ quan đại diện, bảo hành của bạn, và các giao ước được quy định tại các Điều khoản.
18. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ THIỆT HẠI
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SPACESHARE HOẶC LIÊN KẾT, NHÀ THẦU, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ HOẶC ĐỐI TÁC CỦA BÊN THỨ BA HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, HOẶC THEO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, DÙ LÀ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI (DO SƠ SUẤT HAY LỖI CỦA SẢN PHẨM), HOẶC MẶT KHÁC, NGAY CẢ KHI SPACESHARE ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI NHƯ VẬY. LUẬT ÁP DỤNG CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HOẶC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY, LOẠI TRỪ GIỚI HẠN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, TRÁCH NHIỆM SPACESHARE SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP.
19. ĐỐI TÁC MIỄN TRỪ VÀ ĐIỀU KHOẢN
Thành viên tham gia không gian được coi là đồng ý với các miễn trừ trách nhiệm của các Đối tác. Sự tham gia của bạn trong bất kỳ lớp hoặc dịch vụ có thể bị áp dụng các chính sách bổ sung, quy định hoặc điều kiện của Đối tác và bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể không được phép dự trữ hoặc tham dự các lớp học hoặc các dịch vụ nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này hoặc chính sách của họ. Nếu bạn có thắc mắc về sự khước từ của một Đối tác hoặc các điều khoản khác, vui lòng xem trang web của Đối tác hoặc liên hệ trực tiếp với họ.
20. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP
SpaceShare và Đối tác có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người dùng liên quan đến giao dịch tại SpaceShare. Khi phát sinh tranh chấp, SpaceShare đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người dùng và Đối tác vào chất lượng dịch vụ của SpaceShare và thực hiện theo các bước sau:
 • Bước 1: Người dùng khiếu nại về Đối tác hoặc khiếu nại về SpaceShare qua cskh@SpaceShare.vn​ . Người dùng có thể phản ánh trực tiếp đến đến Ban Quản Trị SpaceShare.
 • Bước 2:Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của SpaceShare sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì SpaceShare sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người dùng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà SpaceShare đã ​ công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.
 • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của SpaceShare thì SpaceShare sẽ yêu cầu Người dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
  SpaceShare tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người dùng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các Đối tác cung cấp các thông tin về không gian, dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  Các bên bao gồm Đối Tác, Người dùng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Đối Tác cần có trách nhiệm cung cấp thông tin, văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Người dùng. SpaceShare sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Người dùng và Đối Tác nếu được Người dùng hoặc Đối Tác (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu hợp lý.
  Sau khi Đối Tác, Người dùng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban Quản Trị SpaceShare. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Đối Tác, SpaceShare sẽ có biện pháp cảnh cáo khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. SpaceShare sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ những thông tin của Đối Tác có trên SpaceShare hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. SpaceShare sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về không gian, dịch vụ... của Đối Tác đó trên SpaceShare, đồng thời yêu cầu Đối Tác bồi hoàn cho Người dùng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Người dùng.
  Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 02 (hai) bên Người dùng, Đối Tác, thì một trong 02 (hai) bên Người dùng và ĐốiTác sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho Người dùng.
21. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
a) Quy định pháp luật
Toàn bộ các điều khoản sẽ tuân theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.
b) Quyền chuyển giao
Chúng tôi có thể chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này. Các điều khoản này sẽ có hiệu lực Người tiếp nhận chuyển giao từ chúng tôi.
c) Tiêu đề
Các tài liệu tham khảo đề ở đây là dành cho mục đích thuận tiện, không cấu thành một phần của Điều khoản này, và sẽ không được coi là hạn chế hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ các quy định của Quy chế này.
d) Sự thống nhất Hợp đồng
Những điều khoản và bất kỳ điều khoản bổ sung áp dụng, từng có thể được sửa đổi được nêu ra ở đây, là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và SpaceShare liên quan đến chủ đề được nhắc đến cụ thể từng mục.
e) Khiếu nại; Giới hạn
BẠN VÀ SPACESHARE ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN KHỞI TỐ PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN HOẶC TRANG WEB PHẢI BẮT ĐẦU TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN CỦA KHỞI TỐ XẢY RA HOẶC LÀ, NGUYÊN NHÂN KHỞI TỐ ĐÓ BỊ CẤM VĨNH VIỄN.
g) Quyền từ bỏ
Việc từ bỏ bất kỳ các điều khoản SpaceShare không bị ràng buộc trừ khi được phép bằng văn bản của Ban Quản Trị của SpaceShare. Trong trường hợp SpaceShare khước từ sự vi phạm bất kỳ điều khoản nào, sự từ bỏ đó sẽ không được hiểu như là từ bỏ việc tiếp tục các hành vi vi phạm khác có cùng tính chất hoặc các quy định khác của Điều khoản và sẽ không ảnh hưởng đến quyền của SpaceShare để thực thi tại một cùng thời gian sau đó.
policy-subtitle-21-7
policy-content-21-7