SpaceShare Point là gì?

Mỗi lần đặt lịch không gian trên hệ thống tương đương với một số Point nhất định. Bạn cần nạp Point trước vào tài khoản theo các gói SpaceShare để tiến hành đặt lịch.

Sau mỗi lần đặt lịch thành công, tài khoản của bạn sẽ tự động trừ đi số Point tương ứng.

Với SpaceShare Point:

Đặt chỗ Không giới hạn tại hơn 40+ Coworking Space trong hệ thống
Phù hợp cho cả cá nhân và nhóm
Số Point và thời hạn sẽ được cộng dồn khi mua gói*

*Ví dụ: Tài khoản có 200P sử dụng đến 01.01.2021. Mua thêm 100P, tài khoản sẽ có 300P sử dụng đến 06.01.2021

Thông tin gói dịch vụ

Phương thức thanh toán

Thông tin khách hàng

Vui lòng đăng nhập để mua gói dịch vụ!

Nhập mã giảm giá

Thông tin thanh toán

Số lượng:

Tạm tính:

Tổng tiền: