Tre Việt - Vườn điện ảnh

Địa chỉ: 20 Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Sức chứa: ~0 người

Tiện nghi không gian

Projector
Speaker
Reception
High speed internet & Wi-Fi

Giá chi tiết

Tre Việt - Vườn điện ảnh