A Gà Cựa / Winbe G7

Địa chỉ: 38 Trần Kim Xuyến, Cầu giấy, Hà Nội
Sức chứa: ~35 người

Tiện nghi không gian

Speakers & Microphones
High speed internet & Wi-Fi
Mini bar
Free water

Giá chi tiết

A Gà Cựa / Winbe G7