Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới - Eureka Tây Hồ

Địa chỉ: Hà Nội
Sức chứa: ~360 người

Tiện nghi không gian

Projector
Speakers & Microphones
Speaker
Reception
High speed internet & Wi-Fi

Giá chi tiết

Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới - Eureka Tây Hồ