Nhà Hàng Thư Hằng

Địa chỉ: 75 Đại Cồ Việt
Sức chứa: ~30 người

Tiện nghi không gian

Giá chi tiết

Nhà Hàng Thư Hằng