Quán nhậu Tự do 3 - Lê Đại Hành (08)

Địa chỉ: Hà Nội
Sức chứa: ~0 người

Tiện nghi không gian

Projector
TV
Speaker
Reception
High speed internet & Wi-Fi

Giá chi tiết

Quán nhậu Tự do 3 - Lê Đại Hành (08)