Nhà hàng T+ Beer Plus (174)

Địa chỉ: Hà Nội
Sức chứa: ~200 người

Tiện nghi không gian

Speaker
Reception
High speed internet & Wi-Fi
Free water

Giá chi tiết

Nhà hàng T+ Beer Plus (174)