Phủi Quán 3 - Đống Đa

Địa chỉ: Hà Nội
Sức chứa: ~270 người

Tiện nghi không gian

Projector
TV
Speakers & Microphones
Speaker
Reception
High speed internet & Wi-Fi
Mini bar

Giá chi tiết

Phủi Quán 3 - Đống Đa