Hoàng Trà

Địa chỉ: Hà Nội
Sức chứa: ~60 người

Tiện nghi không gian

Projector
Speakers & Microphones
Speaker
Reception
High speed internet & Wi-Fi

Giá chi tiết

Hoàng Trà