Đồng hành cùng SpaceShare

SpaceShare là một nền tảng online, nơi tập hợp các Coworking Space, cung cấp các gói dịch vụ phù hợp mang lại trải nghiệm không gian học tập, làm việc linh hoạt, tiết kiệm.

Kết nối cộng đồng

Kết nối cộng đồng

Cùng SpaceShare để hướng đến xây dựng và mở rộng cộng đồng Coworking Space tiềm năng.

Truyền thông hiệu quả

Truyền thông hiệu quả

Đồng hành cùng SpaceShare mang lại hiệu quả truyền thông với chi phí 0 đồng.

Tăng lợi nhuận

Tăng lợi nhuận

Giúp tăng lợi nhuận bằng việc tối ưu không gian và chi phí vận hành Coworking space.

Quản lý dễ dàng

Quản lý dễ dàng

Cùng làm việc trực tiếp với khách hàng, SpaceShare nhận và trả lời phản hồi, đưa đến thông tin tổng hợp cho Coworking space.


Nền tảng chia sẻ địa điểm đầu tiên tại Việt Nam

Nền tảng chia sẻ địa điểm đầu tiên tại Việt Nam

SpaceShare là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam đưa hệ thống Coworking Space lên nền tảng công nghệ online, mang các Coworking Space đến với nhiều người dùng nhất có thể. Với một hệ sinh thái hệ thống và khoa học, SpaceShare sẽ là công cụ đồng hành giúp các Coworking Space mở rộng tập khách hàng, phát triển thương hiệu.

Công cụ quản lý

Với công cụ quản lý online, SpaceShare sẽ hỗ trợ đối tác thống kê, tổng hợp các hoạt động kinh doanh, từ đó giúp các Coworking Space không chỉ đánh giá hiệu quả kinh doanh mà còn thấu hiểu, nắm bắt khách hàng.

Công cụ quản lý

Lộ trình hợp tác

1

SpaceShare và đối tác tìm hiểu nhu cầu, lên hợp đồng,
thống nhất điều khoản.

2

Đối tác cung cấp hình ảnh, thông tin, thời gian và điều kiện sử dụng dịch vụ,...

3

Thường xuyên tổng hợp và cập nhật thông tin của khách hàng với đối tác qua nền tảng riêng

4

SpaceShare, mỗi tháng, cùng đối tác kiểm tra, thanh toán theo hợp đồng từ trước

Đối tác SpaceShare

Hiện tại chúng tôi đã có trên 30 đối tác là coworking trên địa bàn Hà Nội

Thông tin đối tác