Lựa chọn văn phòng tại thành phố của bạn

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Hacinco Hotel - Hội trường 100 người
18.000.000đ/Ngày
100 khách 0 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hacinco Hotel - Hội trường 300 người
23.000.000đ/Ngày
300 khách 1 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub Xã Đàn - Phòng hội thảo 50 người
400.000đ/giờ
50 khách 50 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
The City Coffee - Không Gian Tầng 5
150.000đ/giờ
40 khách 60 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
NetPro Academy - Phòng họp 25 người
120.000đ/giờ
25 khách 30 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
StarStarStarStarStar
(1)
Không gian sự kiện
BisHub Tây Sơn - Phòng họp 30 người
400.000đ/giờ
30 khách 35 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Krow Office - Phòng họp 6 người
500.000đ/buổi
6 khách 12 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói C phòng chung
500.000đ/buổi
30 khách 18 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Eng Coffee - Không Gian Tổ Chức Sự Kiện 5 - 50 người
50.000đ/giờ
50 khách 0 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói B phòng riêng
1.000.000đ/buổi
40 khách 50 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vạn Hoa Thái Thịnh - Phòng tiệc 1500 người
60.000.000đ/Ngày
1500 khách 1107 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói B sự kiện sảnh lớn
8.000.000đ/Ngày
100 khách 150 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
The One Studio - Thuê Không Gian Quay Chụp
350.000đ/giờ
10 khách 100 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Funny - Gói C sự kiện sảnh lớn
11.000.000đ/Ngày
150 khách 150 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Krow Office - Không gian sự kiện 100 người
500.000đ/giờ
100 khách 76 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub Xã Đàn - Phòng họp 15 người
250.000đ/giờ
15 khách 20 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Coffee Cây - Không gian sự kiện 150 người
330.000đ/giờ
100 khách 100 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
BisHub Xã Đàn - Phòng họp 25 người
400.000đ/giờ
25 khách 30 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Set Buffet - Tiệc hải sản 214 Hào Nam
369.000đ/buổi
250 khách 400 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
U HÒA Restaurant
0
120 khách 0 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội