Lựa chọn văn phòng tại thành phố của bạn

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Its Bizhub Vương Thừa Vũ - Phòng đào tạo 10 người
160.000đ/giờ
12 khách 16 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Timeline Coffee Thanh Xuân - Sự kiện 50 người
100.000đ/giờ
50 khách 80 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Tech Garden - Sự kiện 120 người
700.000đ/giờ
120 khách 150 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
SpaceV - Phòng họp 8 người
250.000đ/giờ
8 khách 15 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
SpaceV - Phòng họp 30 người
700.000đ/giờ
30 khách 60 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vinalink - Phòng hội thảo 180 người
500.000đ/giờ
180 khách 0 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
TikTak Hoàng Đạo Thúy - Hội trường lớn
7.500.000đ/buổi
50 khách 200 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hanoi Office - Phòng họp 20 người
300.000đ/giờ
20 khách 35 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Its Bizhub Vương Thừa Vũ - Phòng đào tạo, sự kiện 20 người
200.000đ/giờ
25 khách 30 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
SpaceV - Phòng họp 15 người
300.000đ/giờ
15 khách 30 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Tech Garden - Phòng họp
250.000đ/giờ
12 khách 20 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
RoyalTea Nguyễn Huy Tưởng
5.000.000đ/Ngày
30 khách 1 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hanoi Office - Phòng họp 10 người
200.000đ/giờ
10 khách 20 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Green Office Khuất Duy Tiến - Phòng họp 20 người
250.000đ/giờ
20 khách 30 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
TikTak Hoàng Đạo Thúy - Phòng họp 20 người
600.000đ/giờ
20 khách 60 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
TikTak Hoàng Đạo Thúy - Phòng họp 10 người
300.000đ/giờ
10 khách 30 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Vinalink - Phòng họp 60 người
500.000đ/giờ
60 khách 160 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội