Lựa chọn văn phòng tại thành phố của bạn

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Goo Coworking Space - Phòng họp 4 người
250.000đ/giờ
4 khách 10 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
Goo Coworking Space - Hội trường Lớn
700.000đ/giờ
100 khách 130 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
Our Home - Phòng họp 12 người
100.000đ/giờ
12 khách 25 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
Goo Coworking Space - Phòng họp 10 người
450.000đ/giờ
10 khách 20 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
LineUp Coworking Space - Phòng họp 8 người
250.000đ/giờ
8 khách 20 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
LineUp Coworking Space
350.000đ/giờ
75 khách 120 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
LineUp Coworking Space - Phòng họp 20 người
400.000đ/giờ
20 khách 50 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội