Lựa chọn văn phòng tại thành phố của bạn

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
CEN - Không Gian Tổ Chức Sự Kiện 20 người
70.000đ/giờ
20 khách 0 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Charme Coffee - Không Gian 20 người
300.000đ/giờ
20 khách 70 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Furin Coffee - Phòng sự kiện 25 người
150.000đ/giờ
25 khách 30 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
ILEC HOUSE - Phòng họp
100.000đ/giờ
12 khách 25 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Không gian sự kiện 20 người
500.000đ/giờ
20 khách 50 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Charme Coffee - Không Gian 15 người
200.000đ/giờ
15 khách 100 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Y-Nest Coworking Space - Không gian sự kiện
4.500.000đ/buổi
120 khách 250 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Orange Space - Phòng họp
350.000đ/giờ
15 khách 35 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Skyline Serviced Office - Phòng họp 15 người
4.500.000đ/Ngày
15 khách 30 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Không gian sự kiện 70 người
700.000đ/giờ
70 khách 150 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Jaxtina Bạch Mai
0
20 khách 50 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Y-Nest Coworking Space - Phòng hội thảo 30 người
650.000đ/giờ
80 khách 500 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Bia Sành Điệu Trần Khát Chân - Không gian Tiệc 100 người
400.000đ/giờ
100 khách 76 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Skyline Serviced Office - Phòng họp 5 người
1.800.000đ/Ngày
5 khách 10 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Jaxtina Tạ Quang Bửu
120.000đ/giờ
30 khách 60 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
CEN - Không Gian Tổ Chức Sự Kiện 30 người
80.000đ/giờ
30 khách 0 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
GLN - Trần Đại Nghĩa
300.000đ/giờ
50 khách 100 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Orange Space - Phòng sự kiện
2.200.000đ/giờ
100 khách 110 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Quán nhậu Tự do 3 - Lê Đại Hành (08)
0
0 khách 0 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Không gian sự kiện 50 người
600.000đ/giờ
50 khách 110 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội