Lựa chọn văn phòng tại thành phố của bạn

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Chuỗi phòng học Hà Đông - Phòng đào tạo 15 người
100.000đ/giờ
15 khách 20 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
New Day Palace - Hà Đông - Không gian sự kiện 600 người
15.000.000đ/buổi
600 khách 600 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
New Day Palace - Hà Đông - Không gian sự kiện 200 người
10.000.000đ/buổi
200 khách 400 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
Goofoo Hà Đông - Không gian sự kiện 15 người
100.000đ/giờ
15 khách 16 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
MindX Mac Plaza - Phòng họp 6 người
0
30 khách 60 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
O2 Garden - Văn Quán
0
100 khách 0 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hanoi Office Trần Phú - Phòng họp 10 người
200.000đ/giờ
10 khách 20 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
New Day Palace Hà Đông - Không gian sự kiện 1000 người
25.000.000đ/buổi
1000 khách 1000 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
Hanoi Office Tô Hiệu - Phòng họp 20 người
300.000đ/giờ
20 khách 35 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
Chuỗi phòng học Hà Đông - Phòng đào tạo 30 người
150.000đ/giờ
30 khách 40 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
Jaxtina Hà Đông
100.000đ/giờ
20 khách 50 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
An Garden Cafe
150.000đ/giờ
50 khách 100 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
WeShare Coworking Space - Không gian sự kiên
1.000.000đ/giờ
100 khách 200 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội