Lựa chọn văn phòng tại thành phố của bạn

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Dream Station Coworking Space - Phòng họp 8 người
400.000đ/giờ
8 khách 15 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Timeline Coffee - Cho Thuê Không Gian Tầng 2
150.000đ/giờ
15 khách 100 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
iHouse Coworking Space
200.000đ/giờ
30 khách 60 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Chingu Coffee - Thuê Không Gian Tầng Trệt
500.000đ/Ngày
15 khách 1 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Văn phòng ACTONE Trần Thái Tông - Phòng họp 40 người
200.000đ/giờ
40 khách 80 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Lego English - Chùa Nền
5.000.000đ/Ngày
70 khách 100 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Gemini Coffee - Nguyễn Khang
600.000đ/buổi
80 khách 160 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
IDJ Weworking - Phòng đào tạo 10 người
150.000đ/giờ
10 khách 22 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Timeline Coffee - Cho Thuê Không Gian Tầng 1
150.000đ/giờ
25 khách 100 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Chingu Coffee - Thuê Không Gian Tầng 2
2.500.000đ/Ngày
25 khách 1 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu Hoàng Đạo Thúy - Phòng Trí Tuệ
4.000.000đ/buổi
100 khách 100 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Green Office 09 Duy Tân - Phòng họp 15 người
250.000đ/giờ
15 khách 25 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Pamzon Space - Không gian sự kiện 20 - 40 người
250.000đ/giờ
40 khách 150 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Green Office - Số 03 Duy Tân - Phòng họp 15 người
250.000đ/giờ
15 khách 25 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
2 Chị Em Koffie
300.000đ/giờ
50 khách 0 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Innovation Hub XTP - Phòng hội thảo 150 người
250.000đ/giờ
150 khách 200 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Văn phòng ACTONE - Phòng họp nhỏ
150.000đ/giờ
12 khách 25 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
MindX Hoàng Đạo Thúy - Không gian sự kiện 20 người
250.000đ/giờ
20 khách 25 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Jaxtina Cầu Giấy
100.000đ/giờ
40 khách 80 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Innovation Hub XTP - Phòng họp 15 người
250.000đ/giờ
15 khách 30 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội