Lựa chọn văn phòng tại thành phố của bạn

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Kyushu Promotion Center - Phòng họp 8 người
235.000đ/giờ
8 khách 12 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu - Thành Công Tổ Chức Sự Kiện 30 - 45 người
300.000đ/giờ
45 khách 0 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Kyushu Promotion Center - Không gian sự kiện 60 người | VIEW SÂN VƯỜN
705.000đ/giờ
60 khách 44 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường 40 người
4.000.000đ/Ngày
40 khách 50 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Kyushu Promotion Center - Phòng họp 4 người
117.000đ/giờ
4 khách 7 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
HanoiHub - Phòng hội thảo 25 người
400.000đ/giờ
35 khách 65 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường 100 người
10.000.000đ/Ngày
100 khách 214 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
The Vuon Luxury Garden - Không gian sự kiện 60 người
1.500.000đ/buổi
60 khách 100 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Nova Edu - Thành Công Tổ Chức Sự Kiện 60 - 110 người
600.000đ/giờ
110 khách 130 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Toong Điện Biên Phủ - Phòng hội thảo 30 - 60 người
1.200.000đ/giờ
60 khách 30 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Kyushu Promotion Center - Không gian sự kiện 100 người
1.175.000đ/giờ
100 khách 80 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Toong Điện Biên Phủ - Phòng họp 12 người
600.000đ/giờ
khách m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
HanoiHub - Phòng họp 6 người
150.000đ/giờ
10 khách 15 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Không gian sự kiện 50 người
600.000đ/giờ
50 khách 140 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Khăn Quàng Đỏ Hotel - Hội trường 200 người
12.000.000đ/Ngày
200 khách 200 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Event Hall
2.500.000đ/giờ
100 khách 130 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Toong Điện Biên Phủ - Phòng họp 20 người
800.000đ/giờ
20 khách 30 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
The Vuon Luxury Garden - Không gian 200 người Vườn Tây
6.000.000đ/buổi
200 khách 400 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Núi Trúc My Space - Phòng họp 10 người
200.000đ/giờ
10 khách 15 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội
Không gian sự kiện
Toong Điện Biên Phủ - Phòng họp 8 người
400.000đ/giờ
8 khách 15 m2
Quận Ba Đình, Hà Nội