Lựa chọn không gian tổ chức sự kiện tại thành phố của bạn

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh

Không gian tổ chức sự kiện

Những không gian đầy đủ trang thiết bị, linh hoạt đáp ứng nhu cầu cho sự kiện của bạn
Sắp xếp theo
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Phòng họp 10 người
500.000đ/giờ
10 khách 22 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Văn phòng AZ - Phòng họp 15 người
200.000đ/giờ
15 khách 32 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Phòng họp 20 người
500.000đ/giờ
20 khách 42 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Green Office 09 Duy Tân - Phòng họp 15 người
250.000đ/giờ
15 khách 25 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Our Home - Phòng họp 12 người
100.000đ/giờ
12 khách 25 m2
Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Không gian sự kiện 50 người
600.000đ/giờ
50 khách 110 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Green Office Khuất Duy Tiến - Phòng họp 20 người
250.000đ/giờ
20 khách 30 m2
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Không gian sự kiện 70 người
700.000đ/giờ
70 khách 150 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Furin Coffee - Phòng sự kiện 25 người
150.000đ/giờ
25 khách 30 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Green Office - Số 1/78 Duy Tân - Phòng họp 15 người
250.000đ/giờ
15 khách 30 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Chuỗi phòng học Hà Đông - Phòng đào tạo 30 người
150.000đ/giờ
30 khách 40 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
IDJ Weworking - Phòng đào tạo 10 người
99.000đ/giờ
10 khách 22 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Chuỗi phòng học Hà Đông - Phòng đào tạo 15 người
100.000đ/giờ
15 khách 20 m2
Quận Hà Đông, Hà Nội
Không gian sự kiện
IDJ Weworking - Phòng đào tạo 20 người
200.000đ/giờ
20 khách 45 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
IDJ Weworking - Phòng đào tạo 15 người
125.000đ/giờ
15 khách 35 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Green Office - Số 03 Duy Tân - Phòng họp 15 người
250.000đ/giờ
15 khách 25 m2
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Không gian sự kiện
Kool Off Coffee - Không gian sự kiện 15 người
70.000đ/giờ
15 khách 40 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội
Không gian sự kiện
Green Office Nguyễn Cơ Thạch - Phòng họp 12 người
250.000đ/giờ
12 khách 20 m2
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Không gian sự kiện
Apax Franklin - Không gian sự kiện 20 người
500.000đ/giờ
20 khách 50 m2
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian sự kiện
Coffee Cây - Không gian sự kiện 30 người
1.500.000đ/Ngày
30 khách 50 m2
Quận Đống Đa, Hà Nội