Lego English Chùa Láng

Address: Số 126 Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội
Capacity: ~70 person
Workshop, training, club meeting space ... - Capacity: 60 - 70 pax - Close to many universities: Foreign Trade University, Diplomatic Academy, Hanoi Law University, and University of Transport and Communications

Amentity

Detail price

Meeting room1.500.000 VNĐ/ 4 hours
Meeting room2.500.000 VNĐ/ 8 hours
Meeting room3.000.000 VNĐ/ day (8h - 21h)
Lego English Chùa Láng