Nova Edu - Thành Công

Address: Số 22 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội
Capacity: ~110 person
Modern space for every choice of event - meeting room - training room with a variety of sizes and capacity

Amentity

Detail price

Event space (60 - 100 ppl)2.000.000 VND/4h
Event space (30 - 45 ppl)From 300.000 VNĐ/h
Event space (20 - 30 ppl)From 800.000 VNĐ/4h
Nova Edu - Thành Công