La Thành Coworking

Address: Tầng 17 - nhà D - khách sạn La Thành - 226 Vạn Phúc - Ba Đình - Hà Nội
Capacity: ~100 person
Modern space for every choice of event - seminar - workshop- meeting room - training room with a variety of scales

Amentity

Detail price

La Thành Coworking