Tiktak - Hoàng Đạo Thúy

Address: Tầng 5 - tòa Diamond Flower - Số 1 Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội
Capacity: ~120 person
Modern space for every choice of event - meeting room - training room with a variety of scales

Amentity

Detail price

Event Space8.500.000 VNĐ/shift
Private officeFrom 11.000.000 VND
Meeting room (<10 ppl)300.000 VND/h
Meeting room (<20 ppl)600.000 VND/h
Tiktak - Hoàng Đạo Thúy