MindX - Thành Công

Address: Tầng 6 - Số 22 Thành Công - quận Ba Đình - Hà Nội
null

Amentity

High Speed Wi-Fi and Internet
Nap Room

Detail price

25 m² room (maximum 12 people)From 6.500.000 VND/Month
MindX - Thành Công