Khám phá không gian tại Spaceshare

Private office

space-0
Toong - Tràng Thi

Hoàn Kiếm, Hà Nội

space-1
Toong Embassy

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

space-2
Toong - IPH

Cầu Giấy, Hà Nội

space-3
Toong - Hoàng Đạo Thúy

Cầu Giấy, Hà Nội

space-4
MindX - Hoàng Đạo Thuý

Cầu Giấy, Hà Nội

Dedicated Desk

space-0
Toong - Tràng Thi

Hoàn Kiếm, Hà Nội

space-1
Toong Embassy

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

space-2
Toong - IPH

Cầu Giấy, Hà Nội

space-3
Toong - Hoàng Đạo Thúy

Cầu Giấy, Hà Nội

space-4
MindX - Hoàng Đạo Thuý

Cầu Giấy, Hà Nội