Khám phá không gian tại Spaceshare

Dedicated Desk

Không gian riêng tư tập trung tối đa cho người dùng cố định
Loading interface...
Dedicated Desk
PHP Coworking Space
Cầu Giấy, Hà Nội
Loading interface...
Dedicated Desk
Vina Office
Cầu Giấy, Hà Nội
Loading interface...
Dedicated Desk
Toong - Tràng Thi
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Loading interface...
Dedicated Desk
Văn phòng AZ
Cầu Giấy, Hà Nội