Explore space Spaceshare

Dedicated Desk
Private office

Dedicated Desk

Toong - Tràng Thi

Tầng 3, số, 8 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà NộiHoàn Kiếm, Hà Nội

Toong Embassy

Phú Mỹ Complex – Lô N01 – Tầng 4 khu đô thị Đoàn Ngoại Giao, Quận Bắc Từ Liêm, Hà NộiBắc Từ Liêm, Hà Nội

Toong - IPH

Tầng 2, TTTM Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà NộiCầu Giấy, Hà Nội

Toong - Hoàng Đạo Thúy

Tầng 2, Tòa 25T2, Đường Hoàng Đạo Thúy, Hà NộiCầu Giấy, Hà Nội

MindX - Hoàng Đạo Thuý

Tầng 2 - Tòa 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Cầu Giấy - Hà NộiCầu Giấy, Hà Nội

Private office

Toong - Tràng Thi

Tầng 3, số, 8 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà NộiHoàn Kiếm, Hà Nội

Toong Embassy

Phú Mỹ Complex – Lô N01 – Tầng 4 khu đô thị Đoàn Ngoại Giao, Quận Bắc Từ Liêm, Hà NộiBắc Từ Liêm, Hà Nội

Toong - IPH

Tầng 2, TTTM Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà NộiCầu Giấy, Hà Nội

Toong - Hoàng Đạo Thúy

Tầng 2, Tòa 25T2, Đường Hoàng Đạo Thúy, Hà NộiCầu Giấy, Hà Nội

MindX - Hoàng Đạo Thuý

Tầng 2 - Tòa 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Cầu Giấy - Hà NộiCầu Giấy, Hà Nội